inboedelverzekering van jouw woning

Soms is het goed om even gewoon door je woning te wandelen en even om je heen te kijken. Niet alleen is het mogelijk dat je op deze manier enkele beginnende vormen van schade kan opmerken, daarnaast zal je ook kunnen vaststellen dat je op deze manier een beter beeld zal krijgen van de waarde waar je inboedel over beschikt. Dat laatste is belangrijk omdat in de praktijk duidelijk wordt dat mensen deze waarde veelal wel eens aanzienlijk durven te onderschatten. Dat is vervelend omdat dit er niet zelden voor zorgt dat er ook geen inboedelverzekering wordt afgesloten. Nochtans is deze verzekering wel degelijk zeer interessant. Wil jij graag meer te weten komen over het verzekeren van je inboedel? Dan dien je zeker en vast verder te lezen!

Wat is de inboedelverzekering?

De inboedelverzekering is zoals de naam reeds aangeeft een verzekering die zich specifiek richt op het verzekeren van de inboedel die je hebt aangekocht. Voor heel wat mensen blijkt in de praktijk vaak dat het niet altijd even duidelijk is wat de inboedel nu precies is. Nochtans is dit niet moeilijk uit te leggen. Onder de inboedel verstaan we namelijk alles wat niet vast zit aan de constructie van de woning. Denk hierbij dus met andere woorden aan alle spullen die je bij een eventuele verhuis mee zou kunnen nemen. Alles wat wel vast zit aan de woning dient door de eigenaar van het pand te worden verzekerd door middel van een zogenaamde opstalverzekering. Een verzekering afsluiten voor de inboedel kan gebeuren door zowel de eigenaar als de huurder van het pand in kwestie. 

Welke inboedel is er dan precies verzekert?

Bovenstaande geeft je alvast een eerste indicatie over het type inboedel welke kan worden verzekerd door het afsluiten van een passende verzekering. Van belang om rekening mee te houden is wel dat de inboedel die is verzekert zich altijd in de woning dient te bevinden. Met andere woorden, van zodra je bepaalde spullen meeneemt naar buiten zijn ze niet langer verzekert. Althans, dat is standaard het geval wanneer je een verzekering afsluit voor je inboedel. Het is wel zo dat je dit extra risico specifiek kan laten verzekeren. Dat kan je doen door het afsluiten van een zogenaamde buitenhuisdekking. Voor veel mensen kan dit zeker de moeite waard zijn. 

De zogenaamde buitenhuisdekking zorgt er zoals de naam van de polis reeds laat vermoeden voor dat de inboedel ook buiten de woning kan worden verzekert. Dat kan zeer interessant zijn voor mensen die bijvoorbeeld vaak onderweg zijn. Zij nemen tegenwoordig niet zelden behoorlijk dure toestellen met zich mee. Denk hierbij niet alleen aan hun smartphone of tablet, maar ook aan hun laptop. Dergelijke systemen vertegenwoordigen een vrij stevig prijskaartje wat als gevolg heeft dat deze verzekeren tegen schade of diefstal geen overbodige luxe kan zijn. 

Hoe kan je een inboedelverzekering afsluiten?

Er zijn twee verschillende manieren terug te vinden op de markt om over te gaan tot het afsluiten van een inboedelverzekering. In eerste instantie is er de extra uitgebreide verzekering. Voor dit type verzekering geldt dat ze de inboedel weet in te dekken tegen heel wat uiteenlopende vormen van schade. Denk hierbij niet alleen aan de schade als gevolg van een brand of wateroverlast, maar ook aan bijvoorbeeld diefstal. Het afsluiten van dit type van verzekering zorgt er dus in de praktijk voor dat je reeds bent verzekerd van een meer dan aanzienlijke dekking. Dat is echter toch niet de enige keuze die voor handen is. Naast deze standaard verzekering is het namelijk eveneens zo dat je kan rekenen op de aanwezigheid van de zogenaamde allrisk inboedelverzekering op de markt. 

Voor de allrisk inboedelverzekering geldt dat ze zoals de naam reeds aangeeft tracht om alle relevante risico’s voor wat de inboedel betreft in te dekken. Dat betekent dat niet alleen het risico op brand en waterschade of diefstal is verzekerd, maar ook de schade die je per ongeluk zelf aanricht aan je inboedel. Dit is een belangrijke extra die door veel mensen sterk wordt geprefereerd. Je moet er echter wel rekening mee houden dat deze extra dekking uiteraard ook de nodige extra kosten met zich meebrengt. Bepaal voor jezelf of deze hogere premie het echt waard is of niet. 

Hoe wordt de premie van de inboedelverzekering bepaald?

Het bepalen van de premie van de inboedelverzekering gebeurt op verschillende manieren. Uiteraard zal je in eerste instantie immers een keuze moeten maken tussen de twee verschillende soorten inboedelverzekeringen die er bestaan. Eenmaal je dit hebt gedaan moet de waarde van de inboedel worden bepaald. Het spreekt voor zich dat ook dit geen onbelangrijk gegeven is, integendeel. Het bepalen van de waarde van die inboedel is van belang omdat je op deze manier gaat kiezen voor een correcte dekking. Anders is de kans bijzonder groot dat je, je laat onder- of oververzekeren en dat is allebei eigenlijk helemaal niet interessant, integendeel. 

Wat moet je weten over de kostbaarhedenverzekering?

Er bestaan verschillende extra verzekeringen die je kan toevoegen aan de standaard inboedelverzekering. Eén van deze extra verzekeringen is de zogenaamde kostbaarhedenverzekering. Hiervoor geldt dat ze dient te worden afgesloten door mensen die bijvoorbeeld in hun woning over heel wat antiek of kunstwerken beschikken. Deze zaken zal je bij voorkeur niet willen verzekeren op basis van de aankoopwaarde, maar wel aan de hand van de actuele waarde. Met de standaard verzekering voor je inboedel is dat niet mogelijk. Dat kan gelukkig wel gerealiseerd worden door middel van de speciaal daarvoor in het leven geroepen kostbaarhedenverzekering. 

Klopt het dat glas niet standaard is verzekert in de inboedelverzekering?

De inboedelverzekering dekt standaard een groot aantal verschillende schadegevallen in die zich voor kunnen doen. Dit gezegd hebbende dient er ook rekening mee te worden gehouden dat bepaalde schadegevallen helaas niet kunnen worden verzekert. Althans niet standaard. Denk hierbij bijvoorbeeld aan glasschade. Wanneer er een bal door de ruit van je woning wordt getrapt zal je kunnen vaststellen dat hier standaard geen dekking voor wordt aangeboden. Wil je dat een dergelijk voorval ook is verzekert? Dan dien je hiervoor een speciale glasverzekering af te sluiten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *